Revytexter

Här hittar du några av de revytexter som vi har skrivit.

 

Vill du beställa någon av texterna, så skicka ett mejl till: info@revytext.se. Skriv vilket/vilka revynummer som ni är intresserade av och vilken revygrupp du tillhör och när ni har premiär, så skickar vi övetr texterna för påseende.

© 2016 Börtnan Nöjesproduktion HB. All Rights Reserved.

Copyright 2016 Börtnan Nöjesproduktion HB - All Rights Reserved